Yolluk Süreci


1.Adım: Proje yürütücüsü, bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına projesinin adını ve kodunu belirterek görevlendirme talebi dilekçesi verir.
2. Adım: Bölüm Başkanlığı ile Yüksekokul Müdürlüğü/Dekanlık arasında ilgili yazışmalar yapılır.
3. Adım: Konuyu, Yüksekokul Müdürlüğü/Dekanlık ;
* Proje yürütücüsünün görevlendirme talebi dilekçesi, (Aslı)
*Öğretim Elemanı/Üyesi Görev Belgesi (Aslı)
* Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı (Aslı veya Aslı Gibidir.)
Ekleriyle birlikte bir üst yazı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine bildirir.
4. Adım: GÜBAP Koordinasyon Birimi, BAP Koordinatörlüğü'nden ilgili onay yazısını aldıktan sonra görevlendirme başlar.
5. Adım: Görev bittikten sonra Proje yürütücüsü tarafından e-BAP Otomasyon sisteminde Dokümanlar kısmında bulunan Geçici Görev Yolluğu Formu doldurularak ekleriyle birlikte BAP Koordinasyon Birimine bildirilir.
6.Adım: Tahakkuk aşamasına geçilir ve işlem sonlandırılır.